Skip to content

Viðmið um lesfimi

Lesfimi er samsett færni sem felst í leshraða, lestrarnákvæmni, áherslum og hrynjandi í lestri.  Fjölmargar rannsóknir sýna að sterk tengsl eru milli lesfimi og lesskilnings og með því að bæta lesfimi nemenda eflist lesskilningur jafnframt.

Lesviðmið eru sett þannig að þau sýni stíganda í færni nemenda frá einum bekk til annars, lesfimi  er mæld sem rétt lesin orð á mínútu, stöðlun prófsins miðast við lok skólaársins.

Gert er ráð fyrir því að 90% nemenda árgangs nái lægsta viðmiði (viðmið 1), 50% nemenda árgangsins miðtölunni (viðmið 2) en 25% nemenda árgangs nái efsta viðmiði (viðmið 3.)

Hér eru viðmiðin fyrir árgangana í skólanum, gleymum ekki að miðað er við árangur í lok skólaárs.

Bilið er nokkuð breitt til að gera ráð fyrir eðlilegum einstaklingsmun. Margir þættir geta haft áhrif á framfarir nemenda í lestrarnámi, t.d. áhugi, ástundun, hljóðrænn vandi og hvenær barn er fætt á árinu.

Aldur nemenda Undir viðmiði Viðmið 1 Viðmið 2 Viðmið 3
90% árgangs 50% árgangs 25% árgangs
1.       bekkur 0 – 19 20 – 54 55 – 74 75 og meira
2.       bekkur 0 – 39 40 – 84 85 – 99 100 og meira
3.       bekkur 0 – 54 55-99 100 – 119 120 og meira
4.       bekkur 0 – 79 80 – 119 120 – 144 145 og meira
5.       bekkur 0 – 89 90 – 139 140 – 159 160 og meira
6.       bekkur 0 – 104 105 – 154 155 – 174 175 og meira
7.       bekkur 0 – 119 120 – 164 165 – 189 190 og meira
8.       bekkur 0 – 129 130 – 179 180 – 209 210 og meira
9.       bekkur 0 – 139 140 – 179 180 – 209 210 og meira
10.   bekkur 0 – 144 145 – 179 180 – 209 210 og meira