Skip to content

Samkvæmt grunnskólalögum skal starfa skólaráð við alla grunnskóla. Skólaráð er samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald. Skólaráð skal skipað níu einstaklingum til tveggja ára í senn, tveimur fulltrúum kennara ásamt einum fulltrúa annars starfsfólks í viðkomandi skóla, tveimur fulltrúum nemenda og tveimur fulltrúum foreldra, auk skólastjóra sem stýrir starfi skólaráðs og ber ábyrgð á stofnun þess. Skólaráð velur að auki einn fulltrúa grenndarsamfélags til að sitja í ráðinu eða viðbótarfulltrúa úr hópi foreldra.

Nöfn og netföng skólaráðs

 Skólaráð Norðlingaskóla skipa (2019-2020):

 • Sif Vígþórsdóttir, skólastjóri til 31.12.19, vigthorsdottir@rvkskolar.is
 • Aðalbjörg Ingadóttir, skólastjóri frá 01.01.20, adalbjorg.ingadottir@rvkskolar.is
 • Guðrún Sigríður Magnúsdóttir, fulltrúi kennara, sigridur.magnusdottir@rvkskolar.is
 • María Thorlacius Yngvinsdóttir, fulltrúi kennara, thorlacius.yngvinsdottir@rvkskolar.is
 • Berta María Hreinsdóttir, fulltrúi starfsmanna, mariahreins@gmail.com
 • Berglind Eva Ólafsdóttir, fulltrúi foreldra, berglind@samband.is
 • Árni Jónsson, fulltrúi grenndarsamfélagsins (tilnefndur af skólaráði), arni@fylkir.is
 • Henríetta Guðrún Gísladóttir, fulltrúi foreldra, crew@icelandair.is
 • Halla Marín Magnúsdóttir, fulltrúi nemenda
 • Óliver Jón Elí Bjarkason, fulltrúi nemenda

Til vara: 

 • Arna Hrönn Aradóttir, fulltrúi grenndarsamfélagsins (tilnefnd af skólaráði), hronn.aradottir@reykjavik.is
 • Edda Ósk Smáradóttir, fulltrúi kennara, osk.smaradottir@rvkskolar.is
 • Elísabet Björgvinsdóttir, fulltrúi starfsmanna, (ritari ráðsins) til 23.01.20, bjorgvinsdottir@rvkskolar.is
 • Helgi Rafn Jósteinsson, staðgengill skólastjóra (ritari ráðsins) frá 24.01.20
 • Guðrún Helga Harðardóttir, fulltrúi foreldra, gudrunhelga@internet.is
 • Sigríður Lára Haraldsdóttir, fulltrúi foreldra, lara.har@gmail.com
 • Hrafnhildur G. Guðmundsdóttir, (10. bekk), fulltrúi nemenda

Hlutverk skólaráðs

Eins og fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla 2011 kýs foreldrafélag skólans fulltrúa í skólaráð. Skólaráð á að vera samráðsvettvangur skólastjóra og skólasamfélags um skólahald og tekur þátt í stefnumörkun fyrir skólann og mótun sérkenna hans. Skólaráð fjallar um skólanámskrá skólans, árlega starfsáætlun, rekstraráætlun og aðrar áætlanir um skólastarfið. Skólaráð fær til  umsagnar áætlanir um fyrirhugaðar meiriháttar breytingar á skólahaldi og starfsemi skóla áður en endanleg ákvörðun um þær er tekin. Skólaráði ber einnig að fylgjast almennt með öryggi, aðbúnaði og almennri velferð nemenda. Kosið er í skólaráð á aðalfundi foreldrafélagsins. Skólaráðsfundir eru mánaðarlega og boðar skólastjóri til þeirra. Auk þess á skólastjóri að boða til sameiginlegs fundar skólaráðs og stjórnar nemendafélags að lágmarki einu sinni á ári.