Skip to content

Almennur hluti skólanámskrárinnar og starfsáætlun hafa að mestu sameinast í eitt rit sem ber heitið Starfsáætlun Norðlingaskóla og er að finna hér á heimasíðu skólans. Starfsáætlun er endurskoðuð á hverju ári og lögð fram til umsagnar í skólaráði Norðlingaskóla og einnig í skóla- og frístundaráði Reykjavíkur. Sá hluti námskrárinnar sem fjallar um nám og kennslu í einstökum fögum er á heimasíðunni undir flipanum Skólanámskrá faggreina og kennsluáætlanir og námsmat skólans og vitnisburðarkerfi er að finna undir Námsmat.

Í almennum hluta skólanámskrárinnar/starfsáætlunarinnar er m.a. að finna upplýsingar um starfsemi skólans frá stofnun og helstu atriði í þróun skólans frá upphafi, stefnu skólans, innra mat, áætlanir um umbætur og þróunarstaf, samstarf heimila og skóla sem og samstarf við leikskóla, framhaldsskóla og nærsamfélagið. Einnig er þar að finna ýmsar áætlanir s.s. áætlanir um móttöku nýrra nemenda, forvarnarstefnu, eineltisáætlun, jafnréttisáætlun/mannréttingarstefnu, áætlanir er varða öryggi, slys og áföll o.fl.