Skip to content

Náms- og starfsráðgjöf í Norðlingaskóla

Náms- og starfsráðgjafi Norðlingaskóla er Halla Karen Jónsdóttir (halla.karen.jonsdottir@rvkskolar.is).

Hlutverk náms- og starfsráðgjafa er að standa vörð um velferð nemenda, styðja þá og liðsinna í ýmsum málum, bæði þau er varða námið og eins í persónulegum málum. Veita nemendum ráðgjöf og fræðslu um nám, störf og atvinnulíf.

Náms- og starfsráðgjafi vinnur í nánu samstarfi með forráðamönnum, kennurum, skólastjórnendum og öðrum starfsmönnum skólans, s.s. hjúkrunarfræðingum og skólasálfræðingi og vísar málum einstaklinga til þeirra eftir því sem við á. Öllum nemendum og forráðamönnum stendur til boða að leita til náms- og starfsráðgjafa.

Náms- og starfsráðgjafi er trúnaðarmaður og talsmaður nemenda. Hann er bundinn þagnarskyldu um einkamál þeirra að undanskyldum ákvæðum í lögum um barnavernd nr. 80/2002.

Helstu verkefni námsráðgjafa eru:

  • Að annast starfskynningar nemenda á unglingastigi.
  • Að veita ráðgjöf um náms- og starfsval nemenda.
  • Að leiðbeina nemendum um vinnubrögð í námi.
  • Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir eigin áhugasviðum og meta hæfileika sína raunsætt miðað við náms- og starfsáætlun skólans.
  • Að sinna fyrirbyggjandi starfi, t.d. vörnum gegn vímuefnum, einelti og ofbeldi í samstarfi við starfsmenn skóla og aðra s.s. starfsmenn skólaskrifstofu og félagsmiðstöðva.
  • Að veita persónulega ráðgjöf við nemendur vegna ýmissa vandamála svo sem námsörðugleika, prófkvíða, frestunaráráttu, eineltis og annarra samskiptamála.
  • Að sitja í ýmsum ráðum sem fjalla um velferð nemenda svo sem nemendaverndarráði, áfallaráði og eineltisteymi skólans.
  • Að vísa einstökum nemendum til sálfræðings og annarra sérfræðinga þegar í ljós koma vandamál sem falla utan starfssviðs námsráðgjafa.
  • Að sinna hópráðgjöf og fræðslu í stærri eða smærri hópum sem vinna að einstökum verkefnum t.d. náms- og starfsfræðslu, námstækni og samskiptamála.

Nemendum og foreldrum/forráðamönnum er velkomið að leita til náms- og starfsráðgjafa. Foreldrar/forráðamenn geta pantað tíma í síma 4117640 eða með tölvupósti á netfang halla.karen.jonsdottir@rvkskolar.is

 

Atvinnutengt nám

Atvinnutengt nám er ætlað nemendum í 9. og 10. bekk grunnskóla í Reykjavík, sem vegna sértækra örðugleika annarra en fötlunar, hafa dregist verulega aftur úr í námi og/eða eiga við félags- og tilfinningalega örðugleika að stríða sem valda þeim verulegri vanlíðan í grunnskóla.

Markmið atvinnutengds náms er að mæta þeim nemendum sem líður illa í skóla og eiga undir högg að sækja félagslega. Einnig er markmiðið að bæta líðan nemenda og styrkja sjálfsmynd þeirra og auk þess að vinna með umhverfislæsi þeirra.

Að verkefninu standa skóla - og frístundasvið, velferðarsvið og Þjónustumiðstöð Árbæjar og Grafarholts.

Námsráðgjafar skólans halda utan um þá nemendur sem sækja atvinnutengt nám og eru þar í góðu sambandi við náms- og atferlismótunarver skólans.

 

Náms- og starfsfræðsla í 10. bekk

Nemendur í 10. bekk fá eina kennslustund í viku í náms- og starfsfræðslu hjá náms- og starfsráðgjafa þar sem farið verður í:

-          námstækni
-          verkefni sem tengjast gildismati, viðhorfum, áhuga og fyrirætlunum nemenda
-          námsleiðir sem bjóðast á framhaldsskólastigi
-          vinnumarkaðinn, við fáum gesti og förum í heimsóknir
-          tengsl náms og starfs
-          atvinnuumsóknir
-          boðið er upp á áhugasviðskönnun Bendil
-          heimsóknir og verkefni unnin í tengslum við GERT, Grunnmenntun efld í raunvísindum og tæknimenntun
-          allir nemendur koma í einstaklingsviðtal til náms- og starfsráðgjafa á haustönn og vorönn í 10. bekk.

Nemendum Norðlingaskóla er boðið á sameiginlega kynningu framhaldsskólanna og annað hvert ár á Iðnnemakeppnina. Auk þess senda náms- og starfsráðgjafar upplýsingar til forráðamanna og nemenda um opin hús í framhaldsskólum. Opin hús framhaldsskólanna eru utan skólatíma og lagt er til að foreldrar/forráðamenn fari með nemendum til að kynna sér námsframboð skólanna.

 

Gagnlegir vefir

Áhugaverðir tenglar
Áhugavert myndband um einelti
Fyrirlestur fyrir foreldra um hvernig við getum stutt við börnin okkar í samskiptum við önnur börn
Podcast fyrir foreldra hvernig við getum stutt við börnin okkar að líða betur með útlit sitt
Hugmyndavefur fjölskyldunnar, hvað hægt er að gera inni og úti

Námstækni
Námstækni á vef Menntamálastofnunar
Menntamálastofnun - Hér er hægt að hala niður námsefni
Markmiðasetning, fyrirlestur KVAN
GERT lokaverkefni í 10. bekk 

Framhaldsskólar
Menntagátt – nám að loknum grunnskóla

Próf og námsefni
Kvistir, stuttir myndbútar í náttúru- og samfélagsgreinum
Fræðslugátt Menntamálastofnunar
Fjarnám í stærðfræði í boði Verzló

Hugur og heilsa
Sjónarhóll – fyrir sérstök börn til betra lífs
SAFT –Samfélag, fjölskylda og tækni, um örugga netnotkun
Geðlestin
Heimili og skóli – fræðsluefni
Jafnrétti og fjölmenning